เตียงเดียว (Single bed room)

เตียงคู่ (Double bed room)

สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)